Grunduddannelse til misbrugsbehandlere - januar 2022